RøykenmilaDonasjon til Røykenmila 2017

Røykenmila har tre viktige funksjoner;
– Å lage en festdag sammen med bedrifter og lokale foreninger.
– Å motivere til å komme i gang med trening.
– Å samle inn penger som vi kan dele ut til gode formål i lokalmiljøet.

Støtt gjerne Røykenmilas siste punkt med å donere kr 100, 200 eller valgfritt beløp

Kontonr: 1503 47 20786 (Merk Donasjon Røykenmila 2017)
VIPPSE: tel nr 97 42 55 88 (Merk Donasjon Røykenmila 2017)

Hovedsponsorer