RøykenmilaFor sponsorer

Hvorfor sponse?

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med Per Vatn, roykenmila@lokaltavlen.no eller tlf 97 42 55 88.

Overskuddet:

Overskuddet av Røykenmiladagen deles på et prosjekt som kommer allmenheten til gode samt til lokale organisasjoner, foreninger og lag.

Prosjekt 2023 er å gi ekonomisk støtte til den planlagte Frisbeegolfbanen ved Skistadion på Spikkestad.

Hovedsponsorer