RøykenmilaFor sponsorer

Hvorfor sponse?

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med Per Vatn, tlf 97 42 55 88.

Overskuddet:

Overskuddet av Røykenmiladagen deles på et prosjekt som kommer allmenheten til gode samt til lokale organisasjoner, foreninger og lag.

Prosjekt for 2024 er under fremtagende.

Hovedsponsorer