RøykenmilaTakk for din registrering

Når du har registrert ditt navn, startnummer, høstens trinn og skole, bidrar du til at din skole kan bli den beste med prosentvis høyest deltakelse. Beste skole vinner 10 000 kr som skal brukes på trivselstiltak for elevene.

Hovedsponsorer