RøykenmilaTildelinger


Tildelinger 2017

Foto: Svein Ove Isaksen/RHA

Prosjekt/Organisasjon Sum
Gapahuk + benker 42 000
Gapahuk + benker 42 000
R.O.L 30 000
Hyggen Speidergruppe 15 000
Trinnkasser Skoler i Røyken 12 000
Skole med % -vis flest deltakere 10 000
Ole Kristian Bryhn 10 000
Røyken Teatergruppe 10 000
Vedlikehold/Oppgradering RMLøyper 10 000
Røyken Brass 7 000
Huldra 7 000
MC Ravn 7 000
RHH 7 000
ROS Ski 7 000
Lions 7 000
Røyken Taekwon-Do klubb 7 000
ROS Boksing 7 000
ROS Turn 7 000
Slemmestad Turn 7 000
Røyken Pensjonistforening 7 000
Historielaget/Røyken forteller 7 000
ROS Badminton 7 000
ROS Hytta 7 000
Røyken Husflidslag 7 000
Røyken Pike og Ungdomskor 5 000
ROS Håndball 5 000
Røyken Showcase 2 000
Søknader
Vei Trangeberga – ROS Hytta 50 000
Snowboarder Isak Ulstein 10000
Røyken Ungdomsklubb 10 000
Sum: 368 000

Tildelinger 2016

Foto: Svein Ove Isaksen/RHA

Fordeling av overskudd Røykenmila 2016

Prosjekt/organisasjon Sum
Gapahuk + 5 benker Herstadhei 65 000
Gapahuk + 5 benker ROS Hytta 65 000
Gapahuk + 8 benker Kjekstadmarka 65 000
R.O.L 30 000
Hyggen Speider 15 000
Røyken Teatergruppe 10 000
Vedlikehold/Oppgradering RMLøyper 10 000
Røyken Brass 10 000
Huldra 10 000
RHH 10 000
Røyken Pike og Ungdomskor 8 000
ROS Håndball 8 000
ROS Ski 8 000
Lions 8 000
Taekwondo 8 000
ROS Boksing 8 000
ROS Turn 8 000
Slemmestad Turn 8 000
Barnas Turlag 8 000
MC Ravn 8 000
Røyken Pensjonistforening 8 000
Historielaget/Røyken forteller 8 000
ROS Badminton 8 000
Ole Kristian Bryhn 8 000
Trinnkasser Midtbygda/RUSK 38×200 7 600
Trykk, merker 4 000
Rundløype Vestre Heggumåsen Bark 2 000
Sum 415 600

 


Tildelinger 2015

Prosjekt/organisasjon Sum
Herstadhei 50 000
ROS-hytta 40 000
Etterarbeid sti m forbedring 50 000
Historielaget/Kornmagasinet 10 000
Røyken Brass 15 000
Røyken Teatergruppe 20 000
Vedlikehold/oppgradering løyper 7 000
R.O.L 30 000
Hyggen Speider 20 000
Røyken Pike og Ungdomskor 12 000
ROS Håndball 12 000
Huldra 12 000
RHH 12 000
Lions 12 000
Taekwondo 8 000
ROS Boksing 8 000
ROS Turn 8 000
Slemmestad Turn 8 000
Barnas turlag 8 000
MC Ravn 8 000
ROS Fotball 10 000
ROS Volleyball 5 000
Åpen hall, Fredag 5 000
Ole Kristian Bryhn 20 000
Leif Torbjørn Næsvold 5 000
Hilding Persson 5 000
Sum 400 000

Tildelinger 2014

Prosjekt/organisasjon Sum
Grusvei i Kjekstadmarka 170 000
+ 150 000 (tilskudd fra Røyken kommune)
IL ROS
(øremerket barne- og ungdomsarbeid)
40 000
IL ROS Håndball 6 000
IL ROS Turn 6 000
IL ROS UH-Utviklingshemmede 6 000
Røyken orienteringslag 31 000
Hyggen-speiderne 12 000
Røyen Lions 5 000
Røyken Tae-kwondo 5 000
Barnas Turlag 5 000
Røyken Pike og Ungdomskor 5 000
Røyken MC-ravn 5 000
Avsatt til startkostnader i forbindelse med neste års arrangement 10 000
Sum 460 000*

*) kr. 150.000,- er tilskudd fra Røyken kommune som er øremerket opparbeidelse av grusvei i Kjekstadmarka.

Hovedsponsorer